Spółka cywilna: mgr Grzegorz Onyszko, mgr Arkadiusz Żytnikowski

Profil działalności: producent elektrod laboratoryjnych od 1985 r.

Dane korespondencyjne:
Adres: Ul. Gen J. Wybickiego 24 05-090 Raszyn
tel./fax.: +48 22 720-50-81
e-mail:

Dane firmy:
NIP: 522-10-24-935
REGON: 002197700
Rachunek nr: 98 1140 2004 0000 3802 3485 4510

Dane o firmie DETEKTOR:

Kilka słów o nas i naszej działalności

 Spółka DETEKTOR produkuje wiele typów elektrod laboratoryjnych: jonoselektywne, gazowe, odniesienia (referencyjne), pehametryczne, konduktometryczne oraz tlenowe.
Elektrody umożliwiają potencjometryczny pomiar stężenia jonów w glebie, wodach naturalnych i ściekach.
Analizy ilościowe jonów wykonywane są  miareczkowo, metodami dodatków oraz krzywej wzorcowej.

 Produkujemy również wybrane akcesoria laboratoryjne przydatne do ilościowych oznaczeń potencjometrycznych: statywy do elektrod, magnesy w PE do mieszadła magnetycznego, membrany gazoprzepuszczalne, elektrolity.


DETEKTOR s. c. - Aparatura elektrochemiczna

 Spółka cywilna: mgr Grzegorz Onyszko, mgr Arkadiusz Żytnikowski
 Profil działalności: producent elektrod laboratoryjnych od 1985 r.
 Dane korespondencyjne:
Adres: Ul. Gen J. Wybickiego 24 05-090 Raszyn
tel./ fax.: +48 22 720-50-81
e-mail: 
 Dane firmy:
NIP: 522-10-24-935
REGON: 002197700
Rachunek nr:  98 1140 2004 0000 3802 3485 4510