Spółka DETEKTOR produkuje wiele typów elektrod laboratoryjnych: jonoselektywne, gazowe, odniesienia (referencyjne), pehametryczne, konduktometryczne oraz tlenowe.

Elektrody umożliwiają potencjometryczny pomiar stężenia jonów w glebie, wodach naturalnych i ściekach. Analizy ilościowe jonów wykonywane są miareczkowo, metodami dodatków oraz krzywej wzorcowej.

Produkujemy również wybrane akcesoria laboratoryjne przydatne do ilościowych oznaczeń potencjometrycznych: statywy do elektrod, magnesy w PE do mieszadła magnetycznego, membrany gazoprzepuszczalne, elektrolity.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rodzaje elektrod

ELEKTRODY LABORATORYJNE

 
Tabela poniżej pomoże wybrać odpowiednią elektrodę jonoselektywną i odniesienia do ilościowych analiz potencjometrycznych.
Nie wymienione w tabeli jony takie jak: aluminium, bor, mangan i molibden również mogą być oznaczane z użyciem odpowiednich elektrod oraz buforów    mocy jonowej ( → techniki analityczne).
 
  oznaczany jon zakres czułości zakres  temp
[oC]
zakres 
pH *
zakłócenia elektroda odniesienia
 

  elektrody jonoselektywne

amoniakowa NH3 10-6 (0,02 ppm)
→ 1 M
0 - 30 11 - 13 lotne aminy
amonowa NH4+ 10-5 (0,2 ppm )
→ 1M
0 - 40 4 - 8  K+; Rb+; H+; Cs+; Li+; Na+ DJR
azotanowa NO3- 10-5 (0,62 ppm )
→ 1 M
0 - 40 2 - 11  ClO4- DJR
azotynowa NO2- 10-5 (0,46 ppm )
→ 10-2 M
0 - 40 4,5 - 8  CN- SJR
barowa     (siarczanowa)**  Ba2+  (SO42-) 10-5 → 0,1M
(10-4 → 1M)**
0 - 40 3 - 10  Sr2+; H+; Ca2+ SJR
bromkowa Br- 5•10-6 (0,04 ppm)
 → 1 M
0 - 50 2 - 14  S2-; J-; CN-; Cl-; NH3 DJR
chlorkowa Cl- 5•10-5 (1,77 ppm )
→ 1 M
0 - 50 2 - 12  S2-; J-; CN-; Br-; OH-; NH3; S2O32- DJR
chlorowa Cl2 10-7(0,01 ppm )
→3•10-4M
0 - 50 2 - 14  JO3-; BrO3-; MnO2
cyjankowa CN- 10-6 (0,03 ppm )
→ 10 -2 M
0 - 50 11 - 14  S2-; J-; Br-; Cl-; NH3 DJR
dwutlenku
węgla
CO2 6•10-6(4,40 ppm )
→ 10-3 M
0 - 40 4,8 - 5,2 lotne kwasy
fluorkowa F- 10-6 (0,02 ppm)
 → 1 M
0 - 50 5 - 11  OH- SJR
fluoroboranowa BF4- 7•10-6 (0,61 ppm )
→ 1 M
0 - 40 2,5 - 11  Br-; NO3-; HCO3-; Cl-; OAc-; F-; SO42-; OH- SJR
jodkowa J- 5•10-8 (0,01 ppm)
→ 1 M
0 - 50 3 - 12  S2-; CN-; Br-; Cl-; NH3; S2O32- DJR
kadmowa Cd2+ 10-7 (0,01 ppm)
→ 0,1M
0 - 50 2 - 7  Hg2+; Ag+; Cu2+; Pb2+; Fe2+ SJR
miedziowa Cu2+ 10-8 (0,64 ppb)
→ 1 M
0 - 40 2 - 7  Hg2+; Ag+; Fe2+; Br-; Cl- DJR
nadchloranowa ClO4- 7•10-6 (0,70 ppm)
 → 1M
0 - 50 2,5 -11  I-; CN-; Br-; NO2-;NO3-; CO32-; Cl-; DJR
ołowiowa Pb2+ 10-6 (0,21 ppm)
→  0,1M
0 - 40 4 - 7  Hg2+; Ag+; Cu2+; Cd2+; Fe2+ DJR
potasowa K+ 10-6 (0,04 ppm)
→ 1 M
0 - 50 2 - 12  Cs+; NH4+;Tl+; H+; Ag+; Tris+; Li+; Na+ DJR
rodankowa SCN- 5•10-6 (0,29 ppm)
→ 1M
0 - 50 2 - 10  S2-; J-; CN-; Br-; NH3; S2O32- DJR
siarczkowa S2- 10-7 (3,20 ppb)
→ 1M
0 - 50 11 - 14  Hg2+ DJR
sodowa Na+ 10-4 (2,3 ppm)
 → 1 M
0 - 40 3 - 12  K+; Rb+; H+; Cs+; Li+ SJR
srebrowa  Ag+   10-7 (0,01 ppm)
→ 1 M
0 - 50 2 - 11  Hg2+ DJR
twardości wody Ca2+ / Mg2+ 10-6 (0,04 ppm)
→ 1 M Ca2+
0 - 40 5 - 10  Cu2+; Zn2+; Ni2+; Sr2+; Fe2+; Ba2+; Na+ SJR
wapniowa Ca2+ 10-6 (0,04 ppm)
→ 1M
0 - 40 6 - 11  Sr2+ SJR
Pomiary stężenia metodą   (*) krzywej wzorcowej  lub   (**) miareczkowania potencjometrycznego.
 

  elektrody odniesienia

elektroda odniesienia z pojedynczym płaszczem  SJR 0 - 50 0 - 14
elektrody odniesienia  z podwójnym płaszczem  DJR 0 - 50 0 - 14
 

  elektrody pH

elektroda  pH  zespolona H+ 10-14 - 1 0 - 50 0 - 14  HF
elektroda  pH  antymonowa H+ 10-12 - 10-2 0 - 50 2 - 12  Ag+; Cu2+; szczawiany; cytryniany
 

  elektrody redoks

elektroda  Pt     0 - 50 0 - 14   DJR
elektroda  Pt zespolona     0 - 50 0 - 14  
elektroda  C     0 - 50 0 - 14   DJR
elektroda  C zespolona     0 - 50 0 - 14