Elektrody REDOX

TYPOWE MIARECZKOWANIA  Z ZASTOSOWANIEM ELEKTROD DO WYZNACZANIA PK
 
oznaczana substancja interferencje titrant reakcja
antymon (Sb3+) As; Fe; SO2: V; substancji organicznych nadmanganian potasu (KMnO4) 5Sb3+ + 2MnO4- + 16H+
Sb5+ + 2Mn2+ + 8H2O
arsen (As3+) inne substancje redukujące bromian sodu (NaBrO3) BrO3- + 3As3+ + 6H+
Br- + 3As5+ + 3H2O
cyna (Sn2+) inne substancje redukujące siarczan ceru (Ce(SO4)2) Sn 2++ 2Ce4+
Sn4+ + 2Ce3+
cynk (Zn2+) inne substancje redukujące jodan sodu (NaJO3) ZnHg(SCN)4 + 26JO3- + 6Cl- + 6H+
 Zn2+ + Hg2+ + 6JCl + 4HCN + 4SO42-
jod (J2 inne substancje redukujące jodan sodu (NaJO3) 2J2 + JO3- + 5HCN + H+
5JCN + 3H2O
światło słoneczne, silne kwasy, sole miedzi, tlen z powietrza tiosiarczan sodu (NaS2O3) J2 + S2O32-  
2J- + S4O62-
mangan (Mn2+) inne substancje redukujące nadmanganian potasu (KMnO4) 3Mn2+ + 2MnO4- + 7H2O →
5MnO2 + H2O + 4H+
mangan (MnO4-) inne substancje utleniające siarczan żelazawy (FeSO4) MnO4- + 5Fe2+ + 8H+
Mn2+ + 5Fe3++ 4H2O
nadtlenek wodoru  (H2O2)   nadmanganian potasu(KMnO4) 5H2O2 + 2MnO4- + 6H+
5O2 + 2Mn2+ + 8H2O
podchloryn (ClO-) chlor (Cl2) Br2 i inne substancje utleniające uwolniony J2 jodek sodu (NaJ) w środowisku kwaśnym:
Cl2 + 2J-
J2 + 2Cl-
w środowisku zasadowym:
2ClO- + 2J--
J2 + 2Cl- + 2OH-
siarka (jako dwutlenek siarki SO2) S2- oraz SO32- - usuwane przez wytrząsanie z CdCO3 i filtrację jod (J2) J2 + S2O32-  
2J- + S4O62-
tal (Tl+) inne substancje redukujące bromian sodu (NaBrO3) BrO3- + 3Tl+ + 6H+
Br- + 3Tl3+ + 3H2O
tiosiarczan (S2O3-) S2- oraz SO32- - usuwane przez wytrząsanie z CdCO3 i filtrację jod (J2) J2 + S2O32-  
2J- + S4O62-
uran (uranyl UO2+) inne substancje redukujące dwuchromian potasu(K2Cr2O7) 3UO2+ + Cr2O72- + 8H+
3UO22+ + 2Cr3+ + 4H2O
żelazo (jako Fe2+, Fe3+ lub w stali)  inne substancje redukujące dwuchromian potasu(K2Cr2O7) - szczególnie polecany, gdy próbkizawierają Cl- 6Fe2+ + Cr2O72- + 14H+
6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2
wysoki poziom kwasóworganicznych lub alkoholi; F- obecne w porównywalnychilościach z żelazem siarczan ceru (Ce(SO4)2) - gdy próbki nie zawierają Cl- Fe2+ + Ce4+
Fe3+ + Ce3+