Zastosowanie elektrod

WYBRANE ZASTOSOWANIA ELEKTROD
Badania biochemiczne pożywki do hodowli tkanek wapń, dwutlenek węgla i amoniak
szkliwo zębowe wapń, fluorki
Edukacja Potencjometria należy do głównych metod analitycznych laboratoriów: rolnictwo, technologia żywności, medycyna, chemia, biologia, fizyka, geologia, oceanografia, farmakologia, inżynieria materiałowa, ekologia
Energetyka woda
 
chlorki, sód, twardość wody, amoniak, chlor
Farmaceutyka leki fluorki w witaminach i paście do zębów
Geologia i przemysł wydobywczy skały i minerały wapń i fluorki
Gospodarka wodna ścieki amoniak, azotany, chlor
rzeki i jeziora azotany, bromki, chlorki, fluorki, potas, sód, siarczki, wapń
woda morska sód, chlorki, fluorki, azotany

Metalurgia i przemysł galwaniczny

surowce i produkty fluorki w kryolicie i fluorku glinu; wolfram;
kąpiele galwaniczne formaldehyd, miedź, cyjanki, fluoroborany, azotany, chlor,amoniak
Rolnictwo gleba amoniak, azotany, bor, bromki, chlorki, fluorki, potas, sód, wapń
pasze zwierzęce amoniak, azotany, chlorki, fluorki, potas, sód, wapń
produkcja sadzonek azotany, chlorki, cyjanki, fluorki, jodki, potas, sód, wapń
nawożenie azotany, potas, fluorki w fosforytach,

Przetwórstwo

żywności

mięso i ryby azotany, chlorki, sód, fluorki (toksyna w białku ryb)
mleko i produkty mleczarstwa chlorki fluorki i jodki w serze, maśle i lodach; 
soki i napoje chlorki, podchloryny, dwutlenek węgla, fluorki
wino, piwo, wyroby spirytusowe potas, sód, dwutlenek węgla, fluorki, bromki, wapń, podchloryny
warzywa i owoce azotany (pożywienie dla dzieci)
Przetwórstwo papieru   sód, chlorki, wapń, siarczki
Petrochemia gazy poprodukcyjne amoniak, siarkowodór, cyjanowodór,
fluorowodór, chlorowodór po absorpcji w płuczkach
oleje i benzyny chlorki w wodach poprodukcyjnych, merkaptany